ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2612 6000
โทรสาร : 0 2612 6011-12
อีเมล : dgp_division@dga.or.th
เวลาทำการ : 08:30 - 17:30 น.